Rynek

Najlepsze „Raporty zrównoważonego rozwoju”

Najlepsze „Raporty zrównoważonego rozwoju”, foto: Tadeusz Mirosz Najlepsze „Raporty zrównoważonego rozwoju”, foto: Tadeusz Mirosz Polityka
Już po raz 16. nagrodzono najlepsze Raporty Zrównoważonego Rozwoju przygotowywane przez firmy oraz organizacje społeczne. Do konkursu nadesłanych zostało 76 publikacji z których grupa 29 jurów- ekspertów z obszaru ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju nagrodziła … najlepszych. Organizatorem konkursu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firma doradcza Deloitte, a wśród partnerów medialnych jest także tygodnik POLITYKA.

Celem organizowanego konkursu jest promowanie raportowania kwestii związanych z czynnikami ESG oraz wskazanie dobrych praktyk w tym obszarze. – Kolejne regulacje związane m.in. z dyrektywami CSRD, CSDDD czy European Sustainability Reporting Standards, sprawiają, że temat raportowania stał się ważniejszy i głośniejszy niż kiedykolwiek – mówiła Marzena Strzelczak, prezeska FOB, podczas Gali na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. – Cieszy nas, że wzrosła zarówno liczba przedsiębiorstw zgłaszających swoje publikacje do konkursu, jak i ich poziom merytoryczny – podkreślała Strzelczak. Z kolei Irena Pichola, partner i liderka zespołu Sustainability & Economics Consulting CE w Deloitte zwróciła uwagę na niezwykłą transformację raportowania na temat zrównoważonego rozwoju, napędzanej z jednej strony nowymi regulacjami, a z drugiej zauważalnie większą dojrzałością organizacji w tym obszarze. – Konkurs wyznacza wysokie standardy raportowania ESG i nagradza najlepsze praktyki na rynku, stając się tym samym drogowskazem dla firm rozwijających swoją praktykę raportowania – mówiła Pichola.

Foto: Tadeusz MiroszPolitykaFoto: Tadeusz Mirosz

Wyniki Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2022

Kategoria Raport zrównoważonego rozwoju:

Nagroda główna (ex aequo): CCC S.A. („Raport Zrównoważonego Rozwoju «EXPERIENCCCE»”) – za rzetelnie zaprezentowane informacje i szczegółowość w opisie tematów istotnych, w tym dogłębną analizę zagadnień związanych ze zmianą klimatu, wynikających z niej ryzyk i powiązań z działalnością grupy; ujawnienia taksonomiczne oraz postępy w realizacji mapy drogowej GOZ.

Nagroda główna (ex aequo): Santander Bank Polska S.A. („Raport ESG 2021 r. Santander Bank Polska S.A.”) – za sumienne przedstawienie starań i działań organizacji mających na celu rozwój w pożądanych kierunkach odzwierciedlających jej rzeczywiste priorytety, w tym obszerny opis relacji z i wpływu na szeroko rozumiane społeczeństwo; zobowiązania i długoterminowe ambicje w obszarze ESG, a także włączenie raportu TCFD jako integralnej części raportu.

Wyróżnienie: CEMEX Polska („Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska za rok 2021 «Future in Action»") – za odpowiednie dla sektora wyważenie kwestii środowiskowych, szczegółowe informacje o zobowiązaniach, celach i miernikach ich realizacji, a także kontekstualizację danych ułatwiającą zrozumienie specyfiki branży.

Foto: Tadeusz MiroszPolitykaFoto: Tadeusz Mirosz

Kategoria Raport zintegrowany:

Nagroda główna (ex aequo): ING Bank Śląski S.A. („Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2021") – za spójność i przejrzystość przekazu, a także utrzymanie wysokiego poziomu raportowania i kompleksowości ujętych tematów istotnych, a także za rzeczywistą integrację kwestii finansowych i zrównoważonego rozwoju pozwalającą lepiej zrozumieć ryzyka i wpływy oraz model biznesowy organizacji. Za szczegółowe ujęcie tematów związanych z wpływem na klimat i środowisko. W końcu – za konsekwentną prezentację realizacji celów strategicznych, wskaźników i wyjaśnienie sposobu ich pomiaru.

Nagroda główna (ex aequo): Orange Polska („Orange Polska Raport Zintegrowany 2021") – za przejrzyste przedstawienie konsekwentnej realizacji strategicznych celów ESG popartej wskaźnikami, a także wielopłaszczyznowe podejście do tematu kapitału ludzkiego – kluczowego w strategii organizacji. Za kompleksowe zaprezentowanie kwestii ryzyk klimatycznych i sposobu zarządzania nimi oraz analizę ich wpływu na kondycję finansową firmy.

Kategoria Debiut

Nagroda główna: Arctic Paper S.A. („Arctic Paper S.A. Raport zrównoważonego rozwoju 2021") – za szczegółowy opis aspektu środowiskowego i klimatycznego, odpowiedni dobór wskaźników, a także wskazanie konkretnych działań i celów wynikających ze strategii organizacji.

Kategoria Raport organizacji pozabiznesowej

Nagrodę dla Fundacji Dorastaj z Nami („Raport zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami za rok 2021”) za wiarę i wysiłek w dialog z interesariuszami oraz ich zaangażowanie w proces tworzenia pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji; szerokie konsultacje podejmowanych działań oraz ukazanie działań Fundacji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Nagrody specjalne

Nagrodę Giełdy Papierów Wartościowych otrzymał BNP Paribas Bank Polska („Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. za 2021 rok”) – za spełnienie najwyższych standardów w zakresie raportowania niefinansowego. Zawiera wskaźniki w zakresie GRI, TCFD oraz wynikające z Taksonomii EU. Ponadto poszczególne wskaźniki odnoszą się do Wytycznych raportowania ESG opracowanych przez GPW. Tym samym może stanowić punkt odniesienia dla innych spółek giełdowych, które chcą udostępniać raporty zintegrowane.

Nagroda internautów, podobnie jak w ubiegłym roku, powędrowała do Allegro („Na Allegro mają... zrównoważony rozwój. Raport ESG Allegro za 2021 rok”).

Wszystkie zgłoszone publikacje przeczytać można w „Bibliotece Raportów” dostępnej na stronie raportyzr.pl/biblioteka-raportow.

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Seks bez zobowiązań: tylko dla dorosłych. Czy skłonność do „znajomości na raz” będzie rosnąć?

Do Polek i Polaków dociera, że można chodzić ze sobą do łóżka bez zobowiązań, bez stresu, dla chwili przyjemności. Zdaniem specjalistów takie podejście bywa niezwykle korzystne. Pod warunkiem że jest autentyczne (i pod kilkoma innymi).

Joanna Cieśla
19.07.2024
Reklama