Społeczeństwo

Jakość w sieci

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. eksploatuje najdłuższą w kraju sieć wodociągową, która w linii prostej pozwoliłaby na połączenie stolicy Islandii Reykjaviku z włoskim Neapolem.

Sieć wodociągowa na terenie aglomeracji stołecznej to rozległy i zróżnicowany system przewodów, którymi codziennie dostarczamy mieszkańcom ponad 330 milionów litrów warszawskiej kranówki. Jej długość wynosi blisko 3 400 kilometrów, a średnica rur waha się od 25 mm w przypadku przyłączy wodociągowych, które zasilają pojedyncze domy jednorodzinne, do liczących nawet 1,6 metra magistrali przesyłających wodę do rejonów miasta oddalonych od naszych zakładów produkcyjnych. Elementem miejskiej sieci wodociągowej jest także blisko 60 tysięcy sztuk uzbrojenia, w tym m.in. zasuwy, odpowietrzniki oraz ponad 40 tysięcy hydrantów.

Sieć pod kontrolą

Aby wspomagać zarządzanie tak rozbudowanego systemu dystrybucji wody, konieczne jest prowadzenie stałego podglądu pracy sieci. W tym celu korzystamy z 45 punktów monitoringu online zlokalizowanych na sieci wodociągowej na terenie miasta. Działające w jego ramach komory pomiarowe dostarczają naszym pracownikom bieżących informacji o najważniejszych parametrach hydraulicznych sieci, tj. ciśnieniu, prędkości i kierunku przepływu wody oraz o parametrach jakościowych warszawskiej kranówki. Dane odczytywane z punktów pomiarowych obrazują rzeczywiste działanie układu dystrybucji wody i wykorzystywane są w matematycznym modelu sieci wodociągowej stworzonym na potrzeby naszego przedsiębiorstwa. Narzędzie wspomaga pracę układu dystrybucji umożliwiając przeprowadzanie symulacji, które bazują na otrzymywanych danych z punktów monitoringu.

Bieżących informacji o sieci wodociągowej dostarczają nam także nowoczesne systemy informatyczne, tj. GIS (System Informacji Przestrzennej) i SCADA (System Monitoringu, Sterowania i Akwizycji Danych). System SCADA otrzymuje dane z monitoringu online, co w przypadku np. komunikatu o przekroczeniu progów górnych i dolnych ciśnienia w sieci umożliwia naszym pracownikom szybką reakcję w celu zweryfikowania poprawności pracy układu oraz zlokalizowania ewentualnej awarii. Natomiast system GIS zawiera aktualne informacje o przebiegu sieci wodociągowej, jej układzie, średnicy przewodów etc., a także o prowadzonych na niej pracach eksploatacyjnych. Dane z obydwu systemów udostępniane są dyspozytorom monitorującym non-stop pracę sieci wodociągowej oraz służbom technicznym.

Nowoczesne technologie i specjalistyczna diagnostyka

W trosce o najwyższą jakość warszawskiej kranówki dostarczanej ponad dwóm milionom mieszkańców aglomeracji, równie istotne jest dla nas dbanie o stan przewodów wodociągowych. W tym celu każdego roku czyścimy ponad 220 kilometrów sieci, a nasze służby wykonują około 40 tysięcy płukań, co daje przeciętny wynik ponad 100 takich operacji dziennie, także w niedziele i święta.

Stan sieci wodociągowej na bieżąco kontrolujemy, korzystając również ze specjalistycznych samochodów wyposażonych w kamery telewizyjne. Zdarza się więc, że mieszkańcy miasta nawet nie zdają sobie sprawy z faktu, że pod ich nogami trwa właśnie inspekcja przewodu wodociągowego.

Ponadto systematycznie wymieniamy i prowadzimy renowację sieci. Korzystamy z bezwykopowej technologii krakingu statycznego, więc wymiana przewodów wodociągowych wykonywana jest szybciej niż tradycyjnymi metodami. Proces krakingu polega na kruszeniu lub przecięciu starego wodociągu za pomocą specjalnej głowicy, a nowy przewód wprowadzany jest po „trasie” dotychczasowego, dzięki czemu nie dochodzi do kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Ponieważ na odcinku, gdzie wymieniamy przewód wodociągowy wykonujemy jedynie kilkumetrowe, punktowe wykopy, skutecznie ograniczamy uciążliwości związane z pracami ziemnymi nie naruszając chodnika lub nawierzchni jezdni, w związku z czym minimalizujemy także koszty związane z ich późniejszym odtwarzaniem.

***

Wodociągi warszawskie realizują swoją misję zgodnie z ideą tzw. smart city, tj. budowania inteligentnego miasta, przyjaznego mieszkańcom. W trosce o ich potrzeby oraz nieustanne podnoszenie komfortu życia, dbamy o sieć wodociągową, aby zapewniać dostawę wody o najwyższej jakości. Ponadto dzięki zaawansowanym technologiom uzdatniania, które stosujemy, parametry warszawskiej kranówki są zgodne z surowymi normami obowiązującymi w całej Europie, co potwierdzają codzienne badania laboratoryjne.

***

www.mpwik.com.pl | www.warszawskakranowka.pl

Polityka 36.2017 (3126) z dnia 05.09.2017; Prezentacja; s. 0
Reklama

Czytaj także

Żyjmy Lepiej

Dziesięć tysięcy kroków

Chodźmy chodzić, maszerować z kijami i biegać. Plan minimum to dziesięć tysięcy kroków dziennie. Można też zwiększyć obroty, ale trzeba to robić z głową.

Marcin Piątek
28.07.2020
Reklama