Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Historia

Prezydent Adamowicz zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej

Konkatedra p.w. Najświętszej Marii Panny w Gdańsku Konkatedra p.w. Najświętszej Marii Panny w Gdańsku Facebook
Prochy Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska, zostaną złożone w gdańskiej konkatedrze p.w. Najświętszej Marii Panny, zwanej też Bazyliką Mariacką i Koroną Miasta Gdańska.

W miejscu obecnej świątyni wcześniej stał drewniany kościół ufundowany przez księcia Świętopełka II Wielkiego. Spłonął w 1308 r. Gotycki ceglany kościół zaczęto wznosić w 1343 r. na mocy przywileju nadanego przez wielkiego mistrza krzyżackiego Ludolfa Koniga. Prowadzoną etapami budowę zakończono po 159 latach w 1502 r. Zużyto na nią ok. miliona sztuk cegieł. Świątynia zbudowana na planie prawie regularnego krzyża łacińskiego ma 105,5 m długości i 66 m szerokości w transepcie. Jej sklepienia wznoszą się na 27 filarach na wysokość 30 m. Masywna wieża dzwonna ma 82 m. Do kościoła prowadzi siedem wejść, każde z innej ulicy, a zmieścić się w nim mogło 25 tys. wiernych.

Na początku była to świątynia katolicka. Protestanci pierwsze msze przy bocznym ołtarzu zaczęli odprawiać w 1529 r., a w 1572 r. na ponad 370 lat przejęli cały kościół. Zniszczoną wskutek działań wojennych bazylikę katolicy odzyskali w 1946 r.

Czytaj także: Jak zmieniał się Gdańsk i Paweł Adamowicz

Pochówki najznamienitszych gdańszczan

Przez kilka wieków bazylika była miejscem pochówków najznakomitszych gdańszczan: burmistrzów, rajców, kupców, uczonych i odwiedzających miasto gości. Zmarłych chowano pod kościelną posadzką bądź w wymurowanych tam kryptach. Co znaczniejszych i bardziej zamożnych gdańszczan ich rodziny upamiętniały płytami nagrobnymi na posadzce (zachowało się ok. 400) oraz epitafiami na ścianach i filarach kościoła.

Niektórzy zapobiegliwi gdańszczanie o właściwe upamiętnienie starali się zadbać jeszcze przed swą śmiercią. Jedne z pierwszych pochowanych tu osób to burmistrzowie Conrad Letzkau (Leczkow) i Arnold Hecht, ścięci w 1411 r. na rozkaz krzyżackiego gdańskiego komtura Henryka V von Plauen. Inne znane osoby to admirał Arend Dickman, zwycięzca w bitwie morskiej ze Szwedami w 1627 r. pod Oliwą, który zginął w jej końcowej fazie, zmarły w 1639 r. w Gdańsku na dżumę niemiecki poeta i teoretyk literatury Martin Opitz czy pochowany tu w 1690 r. mincerz Tomasz Tymf, który za króla Jana II Kazimierza Wazy wraz z bratem Andrzejem nadzorował bicie monet w królewskich mennicach. Po „potopie szwedzkim” bito w nich złotówki potocznie zwane tymfami, z obniżoną zawartością srebra. Owo psucie pieniądza upamiętnia powiedzenie „dobry żart tymfa wart”.

Czytaj także: Gdańsk był jego misją i życiową pasją

Kto spoczął w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Do 1816 r., kiedy ze względów sanitarnych zakazano grzebać zmarłych w kościołach, w tej największej w Europie gotyckiej ceglanej świątyni pochowano ok. 6 tys. osób. Zakaz ten nie był jednak rygorystycznie przestrzegany. Robiono wyjątki dla szczególnie zasłużonych duchownych, choć nie tylko. Po wojnie, w już odbudowanej bazylice, pierwszą pochowaną w niej osobą był zmarły w 1978 r. ks. płk Józef Zator-Przytocki. Przez 20 lat był proboszczem parafii mariackiej i wielce się zasłużył przy odbudowie świątyni ze zniszczeń wojennych. Spoczął w jednej z krypt, a po 40 latach jego szczątki przeniesiono do niedawno utworzonej Krypty Kapłanów Gdańskich.

W czerwcu 2005 r. w kaplicy św. Marii Magdaleny wmurowano urnę z prochami dr. Ottona Martina Kulckego, Niemca, fundatora i inicjatora odbudowy zniszczonych podczas wojny mariackich organów, osoby zasłużonej na rzecz dialogu polsko-niemieckiego. W kwietniu 2010 r. w sarkofagu ustawionym w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej spoczął Maciej Płażyński, marszałek Sejmu, wcześniej wojewoda gdański, który zginął w katastrofie smoleńskiej. W 2017 r. w Krypcie Kapłanów Gdańskich pochowano ks. Albina Potrackiego, proboszcza z Redy i dyrektora ekonomicznego archidiecezji gdańskiej, oraz ks. infułata Stanisława Bogdanowicza, wikariusza generalnego archidiecezji gdańskiej, wieloletniego (1979–2014) proboszcza parafii Mariackiej, wielce zasłużonego w walce o rewindykację gdańskich sakralnych zabytków, przetrzymywanych po wojnie w polskich i zagranicznych muzeach.

W sobotę w bazylice zostaną złożone prochy prezydenta Adamowicza. Tylko nieliczne osoby, powołując się na zapatrywania zamordowanego prezydenta i kanony prawa kanonicznego, wyrażają dezaprobatę wobec tej decyzji rodziny prezydenta i metropolity gdańskiego abp. Leszka Sławoja Głódzia.

Daniel Passent: Społeczeństwo jest w tak głębokim kryzysie, że straciło wiarę

Reklama

Czytaj także

Fotoreportaże

Legendarny Boeing 747 przechodzi do historii

Po ponad półwieczu dominacji na niebie do historii przechodzi Boeing 747, Jumbo Jet. Samolot, który zmienił lotnictwo cywilne. I świat.

Olaf Szewczyk
21.03.2023
Reklama