Sąd Najwyższy o projekcie PiS: Niepokój budzi kierunek zmian i ich zgodność z konstytucją
Zastrzeżenia, zdaniem SN, wzbudza też sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką.
Sąd Najwyższy zajął stanowisko ws. projektu PiS o zmianach w tej instytucji.
Dennis Skley/Flickr CC by 2.0

Sąd Najwyższy zajął stanowisko ws. projektu PiS o zmianach w tej instytucji.

12 lipca br. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727). Treść zaprezentowanego projektu nie była wcześniej konsultowana z Sądem Najwyższym i wymaga pogłębionej analizy.

Po jego wstępnej lekturze należy jednak stwierdzić, że w ocenie Sądu Najwyższego budzi niepokój kierunek zmian, jak i ich zgodność z konstytucją.

Poważne zastrzeżenia, zdaniem Sądu Najwyższego, wzbudza także sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką, tj. wniesienie go jako projektu poselskiego, który nie podlega konsultacjom.

W najbliższym czasie projekt ustawy będzie poddany badaniu w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a wnioski płynące z tej analizy zostaną przedstawione w opinii. Uwagi Sądu Najwyższego zostaną przekazane Kancelarii Sejmu RP oraz opublikowane w serwisie internetowym SN.

Sąd Najwyższy wyraża nadzieję, że nad projektem tak poważnej ustawy o charakterze ustrojowym przeprowadzona zostanie merytoryczna dyskusja, w trakcie której rozważone zostaną uwagi zawarte w stanowisku Sądu Najwyższego.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na dzień 27 lipca br. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie przedmiotowy projekt ustawy.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj