Andrzej Duda podpisze ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym
Andrzej Duda
Jakub Szymczuk/Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Duda

Najważniejsze zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym

1. Wprowadza instytucję „korygującą” prawomocne orzeczenia sądów, polegającą na skardze nadzwyczajnej. Skargę taką będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 30 posłów lub 20 senatorów, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. Wnosiłoby się ją w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia, a przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r.

2. Prezydent proponuje też udział ławników, jako czynnika społecznego, w wielu rodzajach postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym.

3. W postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz w przypadku składania skarg nadzwyczajnych mają orzekać składy sędziowsko-ławnicze. Ławników ma wybierać Senat spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli.

4. Wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego (Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną). Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zajmować się będzie rozpatrywaniem skarg nadzwyczajnych. Przejmie też sprawy z zakresu prawa publicznego, rozpatrywane dotychczas przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

5. Sędzia Sądu Najwyższego ma przechodzić w stan spoczynku, co do zasady, w wieku 65 lat. Ale jeśli złoży oświadczenie, że chce dalej zajmować swoje stanowisko, to decyzję w tej sprawie podejmie prezydent. Zgoda na zajmowanie stanowiska udzielana będzie na 3 lata.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki: w środę, podczas debaty, opozycja złoży wnioski o odrzucenie projektów prezydenckich, a w piątek PiS je odrzuci i skieruje projekty do dalszych prac w komisji sprawiedliwości, którą kieruje Stanisław Piotrowicz (PiS). Wiele organizacji pozarządowych wzywa polityków, aby przerwali prace nad prezydenckimi ustawami. Namawiają do społecznego oporu w tej sprawie.

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj