„Polityka”. Pilnujemy władzy, służymy czytelnikom.

Prenumerata roczna taniej o 20%

OK, pokaż ofertę
Świat

Druh gej

„Wuj Sam potrzebuje drużynowych” - amerykański plakat z ok. 1917-1918 r. zachęcający mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej do pracy ze skautami. „Wuj Sam potrzebuje drużynowych” - amerykański plakat z ok. 1917-1918 r. zachęcający mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej do pracy ze skautami. Swim Ink 2, LLC / Corbis

Harcerstwo męskie w USA (Boy Scouts of America, BSA) dopuściło druhów gejów. Nie mogą jednak pełnić funkcji przywódczych, a także prowadzić w organizacji życia seksualnego w jakiejkolwiek formie, tak samo jak niegeje. Decyzja była mocno kontestowana przez największe amerykańskie organizacje religijne, np. przez Konwencję Baptystów Południa (SBC). Jednak niektórzy baptyści gotowi są tolerować podobne zmiany, bo nie są aż tak istotne, a spór o nie wywołuje w Kościele wewnętrzne zbędne podziały. Tak było z bojkotowaniem koncernu Disneya (z pochodzenia Żyda) czy upieraniem się przy dopisywaniu przy datach rocznych „przed Chrystusem” i „Roku Pańskiego”. Z kolei Edward Martin, szef Katolickiego Krajowego Komitetu do spraw Harcerstwa, oświadczył w liście do skautów katolików, że decyzja władz BSA, choć dla wielu wiernych kontrowersyjna, nie jest sprzeczna z tym, czego naucza Kościół. Decyzji nie oprotestował także kościół mormoński ani Zjednoczony Kościół Metodystyczny.

To dobre wieści dla skautów, bo 70 proc. ich budżetu pochodzi z wpłat organizacji religijnych. Kościół rzymskokatolicki w USA jest trzecim co do wielkości sponsorem przeszło dwumilionowego ruchu skautowskiego. Przedstawiciele różnych konfesji zaznaczają jednak, że brak sprzeciwu nie oznacza doktrynalnej akceptacji homoseksualizmu. Amerykański skauting ma pozostać politycznie i społecznie neutralny, lecz zaangażowany religijnie w duchu ekumenicznym. Większa zmiana zaszła tymczasem w skautingu brytyjskim. Dziewczęta nie muszą już składać przyrzeczenia, że będą miłowały Boga (ani „służyć ojczyźnie”). Mają dochować wierności sobie i rozwijać swoje przekonania. Organizacje humanistyczno-laickie przyjęły zmianę z zadowoleniem.

Polityka 26.2013 (2913) z dnia 25.06.2013; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 7
Reklama

Warte przeczytania

Czytaj także

Społeczeństwo

Gorączka szachów

Boom na szachy trwa. Królewska gra kwitnie dziś w światach równoległych: wirtualnym i realnym.

Marcin Piątek
05.06.2023
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną