Kraj

Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej apeluje do biskupów o zajęcie stanowiska

„Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów”. „Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów”. Reuters / Forum
„Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów” – czytamy w apelu.

15-osobowy zarząd warszawskiego KIK wystosował list otwarty do biskupów Kościoła katolickiego w Polsce. Rozpoczynają go od takich słów: „Z narastającym niepokojem obserwujemy rozwój wydarzeń w polskim parlamencie związany ze zmianami ustroju państwa polskiego poprzez próbę podporządkowania władzy sądowniczej przez władzę ustawodawczą i wykonawczą”. Odnotowują w liście, że wydarzenia te spowodowały masowe protesty w całej Polsce.

Zwracają uwagę, że Kościół katolicki w Polsce i papież Jan Paweł II byli autorytetami, które w sposób znaczący przyczyniły się do zbudowania w Polsce demokratycznego państwa prawa po trwającej przez dziesięciolecia władzy jednej partii. Podkreślają, że odzyskanie autonomii sądów było gwarancją zachowania demokracji i swobód obywatelskich w Polsce po 1989 r.

Zarząd KIK podkreśla również, że wielokrotnie w czasie ostatnich 27 lat decyzje Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i innych sądów broniły Polski i Polaków przed błędami rządów. Obrona ta polegała na stwierdzaniu niekonstytucyjności niektórych aktów prawnych oraz stawaniu w obronie praw i wolności w indywidualnych sprawach obywateli.

Gdzie jest Kościół?

„Władza ustawodawcza i wykonawcza, niezrównoważona władzą sądowniczą, a przez to nieograniczona przez konstytucję, nieuchronnie prowadzi do autorytaryzmu, który pozbawia obywateli praw, wynikających między innymi z nauki Kościoła katolickiego” – czytamy. Autorzy listu niepokoją się, że dokonująca się właśnie zmiana ustroju państwa jest jednocześnie „związana z rozbudzeniem nienawiści, która pogłębia podziały w społeczeństwie, niszcząc w ten sposób ojczyźnianą wspólnotę”.

Według sygnatariuszy listu – Zarządu warszawskiego KIK – „Kościół może i powinien odegrać ważną rolę w rozwiązaniu tych trudnych problemów”. I dlatego proszą biskupów o „pilne zajęcie zdecydowanego stanowiska w sprawie prób zmian ustrojowych, stanowiska, wynikającego z chrześcijańskiej wizji praw człowieka i przysługującej mu wolności”. Na zakończenie listu wyrażają przekonanie, że zajęcie przez Konferencję Episkopatu Polski jasnego stanowiska będzie z wielkim pożytkiem dla „naszej Ojczyzny i naszego Kościoła”. Pod listem podpisali się m.in. Joanna Święcicka (prezes), Krzysztof Ziołkowski (wiceprezes) i Andrzej Friszke.

We wtorek rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, odnosząc się do debaty nad reformą sądownictwa, mówił, że „Kościół apeluje do wszystkich ugrupowań politycznych, aby dążyły do porozumienia, które ma na celu dobro wspólne Polski i jej obywateli”. Trudno uznać jego wypowiedź za zdecydowane stanowisko Kościoła.

Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

Pomocnik Historyczny

56. Czy tzw. żołnierze wyklęci są powodem do dumy?

Rafał Wnuk
10.07.2018
Reklama