Dwa lata prezydentury Andrzeja Dudy i siedem wet. Czego dotyczyły?
Zaledwie siedem razy Andrzej Duda skorzystał z prawa weta podczas dwóch pierwszych lat prezydentury.
Prezydent Andrzej Duda
Andrzej Duda/Facebook

Prezydent Andrzej Duda

6 sierpnia minęły dwa lata od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta.

W tym czasie Duda podpisał ponad 450 ustaw, siedem skierował do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, trzy razy zaś skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Większość z ustaw, które zawetował, pozostawili mu posłowie poprzedniej, VII, kadencji Sejmu, w którym większość miały PO i PSL.

1. 2 października 2015 roku – ustawa o uzgodnieniu płci

Ustawa uchwalona przez Sejm dopuszczała wielokrotną korektę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur, nie wymagała wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci, zezwalała także na zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci oraz adopcję dzieci przez takie pary. Według prezydenta ustawa ta miała wiele braków i niejasności, była również w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą. Ze względu na kończącą się kadencję Sejm nie zdążył zająć się wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie.

2. 26 października 2015 roku – prawa mniejszości narodowych i etnicznych oraz status języka regionalnego

Nowelizacja ustawy miała na celu wprowadzenie możliwości używania przed organami powiatu języka mniejszości jako języka pomocniczego. Obecnie możliwość taka istnieje, ale jedynie przed organami gminy. Prezydent podał w wątpliwość przedstawione w ustawie skutki finansowe dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, uznając je za zbyt niskie. Sejm VII kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.

3. 26 października 2015 roku – Protokół z Kioto

Protokół z Kioto, jako część Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych, zobowiązywał sygnatariuszy do redukcji w latach 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych. Poprawka dauhańska przedłuża obowiązywanie Protokołu do roku 2020. Prezydent uznał, że przed wyrażeniem zgody na jej ratyfikację nie dokonano wystarczająco szczegółowej analizy skutków prawnych i ekonomicznych. Sejm VII kadencji nie zdążył rozpatrzyć weta prezydenta.

4. 26 października 2015 roku – ochrona lasów państwowych

Projekt przedstawiony w sierpniu 2015 r. przez koalicję PO-PSL miał na celu uniemożliwienie prywatyzacji lasów państwowych. W opinii prezydenta nowa ustawa w niewystarczający sposób chroniłaby je przed możliwością zbywania oraz niedostatecznie precyzowała przepisy dotyczące dostępu do nich. Wniosek prezydenta nie zdążył zostać rozpatrzony przed końcem VII kadencji Sejmu. Nowa ustawa o lasach, autorstwa PiS, została podpisana przez prezydenta w marcu 2016 roku.

5. 12 lipca 2017 roku – Regionalne izby obrachunkowe

Prezydent zakwestionował możliwość natychmiastowego odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta), rozwiązania zarządu powiatu lub województwa, jak też możliwości natychmiastowego zawieszenia organów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, w związku z negatywną opinią Regionalnej izby obrachunkowej w sprawie programu postępowania naprawczego.

6. 31 lipca 2017 – Krajowa Rada Sądownictwa

Ustawa dotyczyła trybu wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów, nowych zasad dokonywania przez KRS oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz utworzenia w tym celu nowych organów KRS.

7. 31 lipca 2017 – Sąd Najwyższy

Według Prezydenta wpływ Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na działalność Sądu Najwyższego byłby ogromny i istniałoby zagrożenia niezależności tego sądu i jego autorytetu w społeczeństwie, gdyż Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny jest stroną postępowań toczących się przed Sądem Najwyższym.

Na podstawie: mamprawowiedziec.pl

Czytaj także

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj