Województwo śląsko-małopolskie? Jestem za, a nawet przeciw
Jest idea, żeby obecne województwo śląskie przemianować na śląsko-małopolskie. Zgodnie z prawdą historyczną i geograficzną.
Katowice
Kamila Kotusz/Agencja Gazeta

Katowice

W śląskich urzędach wojewódzkim i marszałkowskim złożono stosowną petycję – żeby obecne województwo śląskie przemianować na śląsko-małopolskie. Zgodnie z prawdą historyczną i geograficzną. Rzeczywiście – niemal połowa obecnego Śląskiego to Wielka (Zachodnia) Małopolska: Ziemia Częstochowska, Ziemia Siewierska z Jurą Krakowsko-Częstochowską, całe Zagłębie Dąbrowskie, Żywiecczyzna i kawałek powiatu bielsko-bialskiego (Biała była w Małopolsce, a Bielsko na Śląsku Cieszyńskim), no i Żywiecczyzna.

Moja rodzina inicjatywie przyklaskuje. Mnie samego ani to ziębi ani grzeje, więc jestem za, a nawet przeciw. Mieszkam na Śląsku, więc czuję się Ślązakiem – nawet gdybym z pochodzenia był Żydem lub Karaimem.

Czytaj także: 95 lat temu Polska objęła Śląsk

Kto ma serce po śląskiej stronie

Jednak nie wszyscy Polacy – podobnie jak ja, stanowiący znakomitą większość w dzisiejszym woj. śląskim – chcą nosić serce po śląskiej stronie. Żywiecki góral ma sakramenckie prawo być wkurzonym, kiedy gdzieś w Polsce traktują go jak Ślązaka z tego tylko powodu, że ma śląskie tablice rejestracyjne. A jak mu jeszcze pod oknami w Żywcu urządzają festiwale śląskich potraw ukraszonych śląską godką, to ma święte prawo zapytać żonę – gdzie, krucafuks, podziała się jego ciupaga!

Mieszkaniec Częstochowy, pobożnego miasta, jak na ironię losu rządzonego od lat przez lewicę, też nie chce być utożsamiany ze śląską katolicką tradycją, choć sam żyje przecież w cieniu Jasnej Góry. Ale to jego Jasna Góra, częstochowska, i Ślązakom nic do niej.

Z kolei Zagłębiak najchętniej utopiłby Ślązaka w marnych odmętach granicznej rzeczki Brynica. I odwrotnie, jak najbardziej. Województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie zaświadczają, że jak władzy chce się postarać, to potrafi pójść ludziom na rękę. U południowych sąsiadów też żyje województwo morawsko-śląskie ze stolicą w Ostrawie.

Czytaj także: Czyli PiS teraz rządzi Śląskiem

Nieśląskie części województwa

U podłoża złożonej urzędowo petycji leży poczucie niesprawiedliwości, dyskryminacji, a nawet krzywd doznawanych ze strony śląskiej części województwa.

„To początek nowej drogi, drogi do upodmiotowienia nieśląskich części województwa i stworzenie prawdziwie silnego, wielokulturowego regionu administracyjnego, gdzie nikt nie będzie czuł się dyskryminowany, a jego małopolskie kulturowe dziedzictwo, zróżnicowane od Częstochowy przez Zagłębie po Żywiecczyznę, będzie szanowane i promowane na równi ze śląskim” – piszą i głoszą inicjatorzy. Dodają: „Wschodnia część województwa śląskiego ma odrębną od Śląska historię, tożsamość i kulturę regionalną. Dziedzictwo wschodniej części województwa jest lekceważone przez władze państwowe i regionalne, środki masowego przekazu oraz liderów opinii zarówno na Śląsku, jak i w kraju”.

Ważne w kraju

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj