I edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego

Wspieranie dialogu na rzecz edukacji
Poprawa jakości nauczania, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia oraz wspieranie dialogu i współpracy środowisk związanych z edukacją – to podstawowe cele realizowane od 9 lat przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.
Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czarneckiego.
Grzegorz Hospod

Laureaci Nagrody im. prof. Romana Czarneckiego.

Materiały partnera

Pod koniec listopada w warszawskiej siedzibie Fundacji EFC odbyła się wyjątkowa uroczystość. Podczas gali z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego (lista laureatów – na stronie obok). To kolejna inicjatywa Fundacji niepozostającej obojętną na obecną sytuację w polskiej edukacji i konieczność budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda ma łączyć środowisko naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji. Ma promować zarówno teksty naukowe, jak i materiały publicystyczne, które wzmacniają tę dyskusję o edukacji, bo zwiększają zasięg tych informacji.

Inspiracją do ustanowienia nagrody była postać patrona Fundacji, wybitnego pedagoga, który przez całe zawodowe życie doskonalił swój nauczycielski warsztat i działał na rzecz rozwoju środowiska edukacyjnego (sylwetka Fundatora – niżej). – Chcieliśmy tę pasję kontynuować i doceniać młodych naukowców, których badania i prace mogą być istotne dla poprawy jakości polskiej edukacji i mogą być tematem dialogu niezależnie od poglądów społecznych i politycznych uczestników takiej debaty – mówił podczas uroczystości Igor Czernecki, wnuk Romana Czerneckiego i Przewodniczący Rady Fundacji EFC.

Do konkursu zgłoszono 171 artykułów naukowych oraz 39 publicystycznych. Po wstępnej selekcji, dokonanej przez Kapitułę Konkursu, do podwójnej recenzji skierowano 48 prac naukowych. Do oceny zostało zaangażowanych 14 recenzentów o specjalnościach naukowych, pokrewnych wobec tematyki prac. – W ocenianych pracach braliśmy pod uwagę zarówno ich doskonałość naukową i metodologiczną, jak i merytoryczną nośność w debacie o edukacji, to, czy ich tematyka jest ważna społecznie. Czy jest w niej potencjał do tworzenia rozwiązań przydatnych dla praktyki edukacyjnej – mówił prof. Michał Federowicz, przewodniczący Kapituły Konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego.

Dziesięcioosobowa Kapituła Konkursu Romana Czerneckiego przyznała dwie równorzędne nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. zł w kategorii „Artykuł naukowy” (patrz – „Laureaci konkursu”). Obie prace naukowe poświęcone były problemom związanym z nauczaniem matematyki. Troje naukowców, którzy zgłosili do konkursu artykuł opublikowany wcześniej w magazynie psychologicznym „Frontiers in Psychology”, poszukiwało odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu stereotypowe opinie o tym, że dziewczęta nie potrafią uczyć się matematyki, przekładają się na ich oceny szkolne z tego przedmiotu. – Zrozumienie tego mechanizmu jest o tyle ważne, że działa on także wtedy, gdy w szkole nie ma jawnej dyskryminacji i nauczyciele nie postrzegają uczniów przez pryzmat stereotypów. A przy tym w badaniach PISA dotyczących matematyki chłopcy wypadają gorzej niż dziewczęta – powiedziała po odebraniu nagrody Sylwia Bedyńska, współautorka publikacji. Drugi nagrodzony artykuł naukowy poświęcony został mechanizmowi rezygnowania uczniów z rozwijania umiejętności matematycznych i określania siebie jako „humanistów”, co rodzi bardzo poważne konsekwencje dla ich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Jego autorka Anna Baczko-Dombi w badaniach jakościowych i ilościowych brała pod uwagę czynniki uwzględniające specyfikę uczenia się matematyki, jej wizerunek i status w środowisku szkolnym.

Z kolei nagrodzony w drugiej kategorii nagrody artykuł publicystyczny Justyny Sucheckiej, dziennikarki „Gazety Wyborczej”, to analiza sytuacji w polskich szkołach na tle relacji z konferencji Global Education&Skills Forum w Dubaju, podczas której przedstawiciele 140 państw dyskutowali o przyszłości nauki w cyfrowym świecie. Dziennikarka otrzymała decyzją Kapituły nagrodę o wartości 10 tys. zł, które ma przeznaczyć na udział w kolejnym wydarzeniu edukacyjnym. Autorkę wyróżniono także za wieloletnie propagowanie tematyki edukacyjnej w mediach.

Kapituła Konkursu przyznała również Nagrodę Specjalną, która trafiła w ręce autorów międzyredakcyjnego projektu „Spięcie”. Pięć redakcji portali internetowych: Jagielloński24, Kontakt, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna i Nowa Konfederacja, dzieli bardzo wiele, ale połączyła je gotowość do dyskusji na ważne społecznie i politycznie tematy. Co kilka tygodni dziennikarze wspólnie wybierają nowy temat do dyskusji, której efektem będzie pięć artykułów opublikowanych jednocześnie na wszystkich pięciu portalach. W pierwszej odsłonie cyklu głównym tematem dyskusji były perspektywy polskiej edukacji. Odbierając wyróżnienie, Jędrzej Malko, koordynator przedsięwzięcia z Krytyki Politycznej.pl, powiedział, że projekt „Spięcie” nie jest po to, by w grupie ludzi o różnych poglądach i przekonaniach znaleźć jedno rozwiązanie. To przestrzeń na dyskutowanie o trudnych tematach, na które można patrzeć z kilku stron jednocześnie.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała dodatkowo pięć wyróżnień: cztery za artykuł naukowy oraz jedno za publicystyczny.

Następna edycja konkursu planowana jest na 2020 r.

Czytaj także

Co nowego w nauce?

W nowej POLITYCE

Zobacz pełny spis treści »

Poleć stronę

Zamknij
Facebook Twitter Google+ Wykop Poleć Skomentuj