Oferta na pierwszy rok:

4 zł/tydzień

SUBSKRYBUJ
Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 24,99 zł!

Subskrybuj
Kraj

Dość władzy PiS! Współpracownicy Mazowieckiego na 30-lecie premierostwa

Tadeusz Mazowiecki Tadeusz Mazowiecki Chris Niedenthal / Forum
24 sierpnia 2019 r. mija 30 lat od objęcia urzędu premiera przez Tadeusza Mazowieckiego. Jego dawni współpracownicy wystosowali odezwę na tę okoliczność. Odkąd PiS przejął władzę, „dzieją się w Polsce rzeczy budzące głęboki niepokój” – piszą.

Tadeusz Mazowiecki został premierem 24 sierpnia 1989 r., dając początek III RP. Jego rząd uzyskał wotum zaufania kilkanaście dni później, 12 września, dlatego w okolicach tej daty będą się odbywać rocznicowe uroczystości: 11 września w Płocku (rodzinnym mieście premiera) i 12 września w Warszawie.

Współpracownicy Mazowieckiego z różnych okresów działalności napisali wspólną odezwę z tej okazji (niżej publikujemy ją w całości). Podsumowują dorobek premiera, ale i zwracają uwagę na dzisiejsze zagrożenia dla wartości, którym hołdował. Mazowiecki „był przekonany, że twarde zasady moralne i oparte na nich prawo tworzą autorytet demokratycznego państwa – wspólnoty wszystkich obywateli. Dzisiaj jest ona zagrożona. Od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dzieją się w Polsce rzeczy budzące głęboki niepokój” – przekonują. Apel podpisali m.in. Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek, Władysław Frasyniuk, Andrzej Friszke, Aleksander Hall i Hanna Suchocka.

Działacze, politycy, dziennikarze i ekonomiści zauważają w swej odezwie, że PiS de facto zawiesza konstytucję, niszcząc podwaliny demokracji, przejmując instytucje i odwracając się od Unii Europejskiej. Mandat do rządzenia otrzymał legalnie, ale go nadużywa. „Od czterech lat państwo prawa, oparte na równorzędności i podziale władz, zastępowane jest władzą w rękach Jarosława Kaczyńskiego” – czytamy w apelu.

Sygnatariusze listu wzywają do działania wszystkich, którym los ojczyzny nie jest obojętny. Zachęcają do udziału w wyborach 13 października i pozbawienia PiS szansy na kolejne cztery lata „niszczenia demokratycznego państwa”, zanim będzie za późno, a same wybory – na skutek prawnych i ustrojowych zmian – „staną się fikcją”.

Tadeusz Mazowiecki dla „Polityki”: Powstanie mojego rządu było przełomem

Apel współpracowników Tadeusza Mazowieckiego

Trzydzieści lat temu, 24 sierpnia 1989 roku, Sejm powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu misję tworzenia rządu, a 12 września jego rząd uzyskał wotum zaufania. Tadeusz Mazowiecki od podstaw zbudował rząd jako fundament demokratycznej władzy: koalicyjność traktował poważnie, nieskrępowane dyskusje i różnorodność opinii były podstawą podejmowanych przez niego najtrudniejszych decyzji. Był samodzielnym dysponentem władzy państwowej, odpowiedzialnym jedynie przed Sejmem. Odporny na pokusy władzy, z głębokim poczuciem służby, odszedł kilkanaście miesięcy później, gdy uznał, że stracił społeczny mandat. Był przekonany, że twarde zasady moralne i oparte na nich prawo tworzą autorytet demokratycznego państwa – wspólnoty wszystkich obywateli.

Dzisiaj jest ona zagrożona. Od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość dzieją się w Polsce rzeczy budzące głęboki niepokój. PiS przejęło władzę legalnie. Dostało prawo do rządzenia krajem zgodnie z udzielonym przez wyborców mandatem, wykroczyło jednak poza ten mandat wielokrotnie, nadużywając i łamiąc konstytucję. By móc zmieniać ustrój państwa, PiS konstytucję praktycznie zawiesiło.

Od czterech lat państwo prawa, oparte na równorzędności i podziale władz, zastępowane jest władzą w rękach Jarosława Kaczyńskiego. Obezwładniane są mechanizmy demokracji, zostają fasady, za którymi kryje się samowola faktycznego dysponenta. Tak się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, Krajową Radą Sądownictwa, częścią Sądu Najwyższego, kierownictwami sądów powszechnych, mediami publicznymi, administracją państwa i podległą mu gospodarką. Instytucje te podlegają dziś woli jednego człowieka, woli nieujętej w regulacje i ograniczenia prawne. Przedstawiciele władzy szukają wybiegów, aby odmówić wykonania prawomocnych wyroków sądów. Nie cofają się przed kłamstwem i oczernianiem przeciwników. Towarzyszy temu propaganda przypominająca najgorsze czasy komunistycznego bezprawia. Polska zamienia się w państwo kierowane „poza wszelkim trybem”.

Ten proces trzeba przerwać, póki to możliwe, póki nie dosięgnie on mechanizmu wyborów, także zmieniając je w fikcję. Jeśli to się stanie, stracimy wolnościowy dorobek trzech dekad. Zatoczymy krąg i wrócimy do państwa z kierowniczą rolą jednej partii.

Dla takiej Polski będzie miejsce najwyżej tylko na marginesie Unii Europejskiej. W pierwszych jedenastu latach po akcesji budowaliśmy pozycję w Unii z sukcesem, czego wyrazem stało się kierowanie Parlamentem Europejskim i Radą Europejską przez Polaków, a skutkiem finansowym ogromne środki z unijnego budżetu. Od czterech lat pozycja Polski upada. Nie wolno się na to godzić! Nie ma dla Polski lepszego siedliska niż Unia Europejska. Miejsce, w którym żyjemy, nie jest bezpieczne, doświadczamy tego od kilkuset lat. Bagatelizując to, co robi władza, wystawimy na ryzyko nie tylko naszą wolność, ale i niepodległość.

Zbliża się przełomowa chwila dla Ojczyzny! Komu jej los nie jest obojętny, komu nie obojętne, czy jego dzieci będą żyły w pokoju i wolności, ten powinien głosować 13 października. O to apelujemy w dniu, gdy Sejm powierzył Tadeuszowi Mazowieckiemu misję tworzenia pierwszego rządu bez kierowniczej roli partii. Nie bierzmy na sumienia tego, co może się stać, gdy PiS dostanie na kolejne lata możliwość niszczenia demokratycznego państwa. Odsuńmy ich od władzy. Powiedzmy dość!

Czytaj także: Oto jak Tadeusz Mazowiecki przewidział politykę Jarosława Kaczyńskiego

Odezwę na 30-lecie premierostwa Mazowieckiego podpisali:

Bronisław Komorowski, prezydent RP 2010–15, poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji, wiceminister obrony narodowej 1990–91 i 1992–93, minister obrony narodowej 2000–01, wicemarszałek Sejmu V kadencji 2005–07, marszałek Sejmu VI kadencji 2007–10

Jacek Ambroziak, minister, szef Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X kadencji

Ewa Balcerowicz, założycielka i przewodnicząca Rady Fundacji CASE

Leszek Balcerowicz, dr hab. nauk ekonomicznych, wicepremier i minister finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i Jerzego Buzka; prezes NBP 2001–07

Alfred Bieć, dr hab. nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządach Tadeusza Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i J. Olszewskiego

Iwo Byczewski, wiceminister spraw zagranicznych 1991–95, ambasador przy UE 2001–02, w Belgii 2002–07 i Tunezji 2012–16

Anna Nehrebecka-Byczewska, aktorka teatralna i filmowa, radna Warszawy od 2010

Hanna Cisło, sekretarka Tadeusza Mazowieckiego w „Tygodniku Solidarność” i w rządzie

Izabella Cywińska, minister kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, reżyserka teatralna i filmowa

Tadeusz Diem, wiceminister w MEN w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ambasador w Kanadzie 1992–77 i Belgradzie 2001–05

Jan Dworak, wiceprezes Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji 1989–91, prezes zarządu Telewizji Polskiej 2004–06, przewodniczący KRRiT 2010–16

Anna Fornalczyk, ekonomistka, nauczyciel akademicki i menedżer, była prezes Urzędu Antymonopolowego

Stanisław Frankiewicz, były redaktor naczelny „Więzi”

Władysław Frasyniuk, były przewodniczący Unii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł na Sejm I, II i III kadencji

Andrzej Friszke, prof., historyk, dziennikarz „Tygodnika Solidarność” i „Więzi”, członek korespondent PAN

Cezary Gawryś, publicysta, były redaktor naczelny „Więzi”

Konstanty Gebert, nauczyciel akademicki, publicysta, towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako wysłannikowi ONZ w misjach pokojowych do byłej Jugosławii 1992–93

Marcin Geremek, lekarz

Aleksander Hall, prof., minister ds. kontaktów z partiami politycznymi w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm I i III kadencji, historyk i publicysta

Maryla Hopfinger-Amsterdamska, prof. nauk humanistycznych, Instytut Badań Literackich PAN

Aleksander Janiszewski, dyr. Generalny PKP z nominacji Tadeusza Mazowieckiego

Paweł Kądziela, dyrektor Wydawnictwa Więź

Tadeusz Konopka, korespondent agencji Ansa

Andrzej Krawczyk, dyr. gabinetu ministra Aleksandra Halla w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, minister w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, ambasador w Czechach, na Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie

Ireneusz Krzemiński, prof. nauk humanistycznych, socjolog

Waldemar Kuczyński, ekonomista, dziennikarz „Tygodnika Solidarność”, szef zespołu doradców Tadeusza Mazowieckiego, minister przekształceń własnościowych 1990–91

Roman Kuźniar, politolog, prof. nauk humanistycznych na UW, od 1990 r. w MSZ, dyrektor PISM, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego

Jacek Michałowski, działacz społeczny, urzędnik państwowy, dyrektor Biura Studiów i Analiz Senatu RP 1989–98, dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, szef kancelarii prezydenta RP 2010–15

Małgorzata Niezabitowska, rzeczniczka prasowa rządu Tadeusza Mazowieckiego, reporterka „Tygodnika Solidarność”, dziennikarka, autorka książek i scenariuszy

Piotr Nowina-Konopka, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm I, II i III kadencji, ekonomista, działacz społeczny, ambasador przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim 2011–16

Janusz Onyszkiewicz, minister obrony narodowej 1992–93 i 1997–2000, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VI kadencji, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego

Henryk Samsonowicz, historyk, prof. nauk humanistycznych, minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, rektor Uniwersytetu Warszawskiego 1980–82

Krzysztof Siemieński, dziennikarz, drukarz, żeglarz

Ernest Skalski, dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” 1981

Jan Skórzyński, dr hab. nauk społecznych, historyk i publicysta, profesor Collegium Civitas

Joanna Staręga-Piasek, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, wiceminister pracy w rządach Tadeusza Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego, Hanny Suchockiej, doradca społeczny prezydenta RP 2011–15

Janusz Steinhoff, prezes Wyższego Urzędu Górniczego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

Jerzy Stępień, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, senator I i II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji 1997–99, prezes TK 2006–08

Hanna Suchocka, dr hab. nauk prawnych, prezes Rady Ministrów 1992–93, minister sprawiedliwości i prokurator generalny 1997–2000, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim 2001–13, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz na Sejm RP I, II i III kadencji, w latach 2015–16 wiceprzewodnicząca Komisji Weneckiej

Jarosław J. Szczepański, zastępca dyrektora biura prasowego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, dziennikarz i publicysta ekonomiczny

Marcin Święcicki, minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm X, II, VII i VIII kadencji, prezydent Warszawy 1994–99

Henryk Woźniakowski, zastępca rzecznika rządu Tadeusza Mazowieckiego oraz dyrektor generalny w URM 1989–91, publicysta, tłumacz, wydawca, prezes Instytutu Wydawniczego ZNAK

Jan Widacki, prof. nauk prawnych, wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm VI kadencji, prawnik i dyplomata, adwokat

Roman Wieruszewski, prof. nauk prawnych, były wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ, współpracownik Tadeusza Mazowieckiego w czasie misji w byłej Jugosławii

Irena Wóycicka, ekonomistka, wiceminister pracy i polityki socjalnej 1991–94, podsekretarz stanu 2010–13, następnie do 2015 r. sekretarz w kancelarii prezydenta.

Więcej na ten temat
Reklama
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną