Osoby czytające wydania polityki

Wiarygodność w czasach niepewności

Wypróbuj za 11,90 zł!

Subskrybuj
Listki CSR

Inspirujące działania

VIII edycja Listków CSR POLITYKI

Listki CSR POLITYKI Listki CSR POLITYKI Polityka
Tygodnik POLITYKA wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz ósmy przyznali Listki CSR POLITYKI. To wyróżnienia dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm.
Złoty ListekPolityka Złoty Listek
Srebrny ListekPolityka Srebrny Listek
Biały ListekPolityka Biały Listek
materiały prasowe

Tegoroczną ankietę, opracowaną według normy ISO2600, wypełniło 111 przedsiębiorstw. Jak co roku analizowanymi obszarami były m.in.: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Wśród nagrodzonych Listkami CSR POLITYKI znalazły się 73 firmy (w 2018 r. było ich 66). Niektóre po raz pierwszy otrzymały wyróżnienie. Kilka weszło na wyższy poziom – zamiast Białego Listka dostały Srebrny, choć liczba dyplomów ze Srebrnym Listkiem spadła z 21 w 2018 r. do 19 w tym roku. Więcej też firm nagrodziliśmy Złotym Listkiem (obecnie 13, rok temu 9). Ale są i takie, które wypadły z zestawienia (patrz ramka nr 1).

Analiza ankiet (według kryteriów, które zamieszczamy na stronie internetowej www.polityka.pl/csr) pokazała, z jak dużą aktywnością firmy podchodzą do spraw związanych z budowaniem kapitału ludzkiego, działań nakierowanych na klientów, związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych, inicjatyw wspierających budowanie relacji z otoczeniem oraz zarządzaniem etyką. Może to wynikać z wdrażanych w ostatnich latach regulacji prawnych, ale także ze zwiększającej się dojrzałości firm w proaktywnym zarządzaniu swoim wpływem na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład organizacyjny.

Równolegle z zestawieniem Listków CSR POLITYKI poprosiliśmy firmy o podzielenie się inicjatywami, które realizowały w 2018 r., i które przyniosły im realną zmianę biznesową, społeczną czy gospodarczą. W tym roku skupiliśmy się na rozwiązaniach wspierających rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Otrzymaliśmy od firm prawie 90 zgłoszeń. Obok przedstawienia swoich najlepszych praktyk wskazywały one na działania, które mogą wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Najczęściej pojawiały się tematy związane z: edukacją i informowaniem o Agendzie 2030 (zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które muszą być zrealizowane przez państwa – także Polskę – do 2030 r.), przedstawieniem przez administrację centralną i samorządy planów i priorytetów dotyczących SDGs, wymianą najlepszych praktyk, wspieraniem działań, które mają szansę na szerszy rozwój poprzez uruchomienie specjalnych funduszy czy ulg podatkowych. Oceniając praktyki, braliśmy pod uwagę m.in. długookresowość działania, współpracę, realny wkład w realizację wybranych SDGs, zdefiniowane cele oraz osiągnięte, mierzalne efekty.

W tym roku wyróżniliśmy 7 firm za wdrażanie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wytypowaliśmy 14 projektów, które mogą być dla innych inspiracją do działania (patrz ramka nr 2).

Mamy nadzieję, że zestawienie Listków CSR POLITYKI jest zachętą dla firm do pracy nad ulepszaniem swoich działań zarządczych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu i SDGs. Jednocześnie kolejne nadchodzące regulacje dotyczące oceny cyklu życia produktów, obowiązku analizowania i raportowania całkowitych emisji CO2 czy radzenia sobie np. z plastikiem będą impulsem do podejmowania innowacyjnych działań, samoregulacji poszczególnych branż i doskonalenia działań zarządczych, także w wielosektorowych lub konkurencyjnych partnerstwach. Kreowanie wartości w otoczeniu i planowanie działań w długiej perspektywie funkcjonowania przedsiębiorstw może przyczynić się do tego, w jaki sposób w kolejnych latach będziemy definiować takie terminy jak: odpowiedzialność i zrównoważony rozwój organizacji.

RAFAŁ RUDZKI (DELOITTE)
WSPÓŁPRACA: PETER SZEWCZYK, AMADEUSZ MARZEC (DELOITTE), ZOFIA LEŚNIEWSKA

***

Listki CSR POLITYKI 2019
Firmy w kolejności alfabetycznej

Złoty Listek
• Adamed Pharma
• ArcelorMittal Poland SA
• CEMEX Polska Sp. z o.o.
• Grupa Azoty PUŁAWY SA
• Grupa Raben
• ING Bank Śląski SA
• Orange Polska SA
• Polpharma SA
• PKN Orlen SA
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
• Provident Polska SA
• Santander Bank Polska SA
• Schenker Sp. z o.o.

Srebrny Listek
• Agora SA
• ANG Spółdzielnia
• Auchan Polska Sp. z o.o.
• Bank Millennium SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• Carlsberg Polska
• Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
• Górażdże Cement SA
• Grupa Enea
• Grupa Lotos SA
• Grupa Lubawa SA
• Grupa VELUX
• Grupa Żywiec SA
• Kompania Piwowarska SA
• Lafargé w Polsce
• Lubelski Węgiel Bogdanka SA
• PGE Polska Grupa Energetyczna SA
• SITECH Sp. z o.o.
• T-Mobile Polska SA

Biały Listek
• Animex
• ANWIL SA
• Bank Gospodarstwa Krajowego
• Bank Handlowy w Warszawie SA
• Benefit Systems SA
• Bank Ochrony Środowiska SA
• Carrefour Polska Sp. z o.o.
• CHEP Polska Sp. z o.o.
• Cognifide Polska Sp. z o.o.
• Comarch SA
• Danone Sp. z o.o.
• GK Glaxosmithkline
• Fujitsu Technology Solutions
• Grupa Aviva
• Grupa Eurocash SA
• Grupa Muszkieterów
• Grupa Nowy Styl
• Grupa Sanofi w Polsce
• Hanplast Sp. z o.o.
• Henkel Polska
• Jeronimo Martins Polska SA
• L’Oréal Polska Sp. z o.o.
• Mercedes-Benz Polska
• Michelin Polska
• Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
• Nationale-Nederlanden Polska
• NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
• Pelion SA
• PKO Bank Polski SA
• Signify Poland Sp. z o.o.
• STU ERGO Hestia SA
• SumiRiko Poland Sp. z o.o.
• Tesco Polska Sp. z o.o.
• Urtica Sp. z o.o.
• Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
• Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• Volvo Polska
• Wawel SA
• Wyborowa SA
• Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
• Żywiec Zdrój SA

***

Projekty i działania wspierające 5 Celów (7, 9, 12, 13 i 14) Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s):
Grupa Aviva – za realizację drugiej edycji kampanii „Wiem, czym oddycham”;
BNP Paribas Bank Polska – za zwiększenie dostępności produktów finansowych wspierających gospodarkę niskoemisyjną – finansowanie odnawialnych źródeł wytwarzania energii;
Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. – za wdrażanie inicjatywy World Without Waste – Świat bez Odpadów;
Grupa Raben – za wieloletnią współpracę z Bankami Żywności, w tym akcję #RabenExpress promującą odpowiedzialną konsumpcję;
L’Oréal Polska Sp. z o.o. – za wdrażanie idei zrównoważonej produkcji i realizacji koncepcji „dry factory”, w tym budowy Stacji Oczyszczania Wody;
Fundacja Medicover – za wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej (ESMS), którego celem jest m.in. wypracowanie standardu komunikowania się pracowników medycyny szkolnej z rodzicami i opiekunami o stanie zdrowia dzieci;
Skanska Residential Development Poland Sp. z o.o. – za porozumienie z Danfoss Poland na rzecz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

***

Dodatkowo wyróżniamy 14 firm, których projekty mogą być inspiracją dla innych ze względu na tematykę, skalę lub sposób realizacji:
Carlsberg Polska – za projekt optymalizacji w łańcuchu dostaw obniżający emisję CO m.in. poprzez redukcję liczby przejechanych kilometrów i odbiory własne;
Carrefour Polska Sp. z o.o. – za utworzenie koalicji na rzecz rozwoju rynku i dostępności żywności bio w Polsce;
Górażdże Cement SA – za technologię betonowego chodnika, który oczyszcza powietrze dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki betonowej rozkładającej szkodliwe cząstki NOx na neutralne związki azotu;
Grupa Nowy Styl – za projektowanie zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wprowadzenie do produkcji krzesła Xilium, które można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkowników;
Hanplast Sp. z o.o. – za produkcję dwustronnych modułów glass/glass na bazie ogniw HJT (z ang. heterjunction);
Lafargé w Polsce – za joint venture z PGNiG Termika i utworzenie Zakładu Separacji Popiołów Siekierki;
Grupa Lubawa SA – za utworzenie ośrodka badawczego umożliwiającego prowadzenie prac w zakresie zaawansowanych technicznie tkanin i materiałów;
Schenker Sp. z o.o. – za strategiczną transformację sposobu prowadzenia firmy pod kątem zrównoważonego rozwoju;
Signify Poland Sp. z o.o. – za projekt Zielona Wstążka #DlaPlanety 2018 w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa dotyczący ograniczania zanieczyszczenia plastikiem środowiska naturalnego;
Solaris Bus & Coach SA – za prototyp pierwszego autobusu Solaris Urbino 12 hydrogen zasilanego wodorem, którego premiera będzie jesienią 2019 r.;
STU ERGO Hestia SA – za projekt z firmą Kross: „Rower na zawsze”, w którym na czas naprawy samochodu klient może wybrać auto zastępcze albo rower i zatrzymać go na zawsze;
Stena Recycling Sp. z o.o. – za inicjatywę Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego;
Volvo Polska – za wdrażanie niskoemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach;
Żywiec Zdrój SA – za wieloletni program „Kwietne Łąki”, który przyczynia się do zachowania bioróżnorodności na terenie obszarów zlewni wodnej w rejonie powiatów Węgierska Górka, Jeleśnia i Radziechowy Wieprz.

Polityka 16.2019 (3207) z dnia 16.04.2019; Listki CSR POLITYKI; s. 56
Oryginalny tytuł tekstu: "Inspirujące działania"
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Kultura

Musicale na fali. Taki mało rozśpiewany z nas naród, a nie ma spektaklu bez piosenki

Nie należymy do narodów rozśpiewanych, ale w teatrze trudno dziś znaleźć spektakl bez choćby jednej piosenki. Przybywa też dobrych rodzimych musicali.

Aneta Kyzioł
18.05.2024
Reklama