Ja My Oni

Przyrządy do narządu

Czym można dziś zajrzeć do wnętrza mózgu?

Czepki do badań EEG, rejestrujące elektryczną aktywność mózgu. Mają najczęściej 64, 128 lub 256 elektrod. Czepki do badań EEG, rejestrujące elektryczną aktywność mózgu. Mają najczęściej 64, 128 lub 256 elektrod. Florian Voggeneder/Mindbeagle
Za pomocą jakich narzędzi i metod zagląda się dziś do wnętrza ludzkiej głowy.
Czepek do badań EEG.Florian Voggeneder/Recoverix Czepek do badań EEG.

Ludzki mózg to najbardziej skomplikowany żywy organ. Sposób jego działania daje się jednak sprowadzić do pewnych podstawowych procesów fizyczno-chemicznych. Dzięki nowoczesnej nauce i zaawansowanej technologii wreszcie możemy zbadać je dokładniej.

Metody badania mózgu wykorzystywane na gruncie neuronauki różnią się ze względu na sposób mierzenia aktywności neuronów, czyli jego podstawowych komórek. I tak: część narzędzi mierzy bezpośrednią aktywność neuronów, część rejestruje zmiany metaboliczne towarzyszące ich aktywności, pozwalając na wnioskowanie o ich aktywności pośrednio.