Miej własną politykę.

Pierwszy miesiąc prenumeraty tylko 11,90 zł!

Subskrybuj
Rynek

Europejski Wskaźnik Rozwoju 2014

Europejski Wskaźnik Rozwoju 2014

rockcohen / Flickr CC by SA
Prezentujemy tegoroczny ranking POLITYKI: Europejski Wskaźnik Rozwoju 2014, dotyczący miejsca Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej.
Polityka

Metodologia

Ranking ułożyliśmy na podstawie 25 kryteriów. Dla każdego z nich wyłaniamy zwycięzcę, który otrzymuje 100 pkt. Do zdobycia jest zatem maksymalnie 2500 pkt.

Istnieją dwie kategorie kryteriów – takie, w których wartość największa jest najlepsza (np. długość życia, wartość PKB, wydatki na edukację), i takie, w których wartość najmniejsza jest najlepsza (np. współczynnik Giniego, śmiertelność niemowląt, liczba morderstw).

Jeśli dla danego kryterium „im więcej, tym lepiej”, to:

Liczba punktów państwa X = (dane dla państwa X/dane dla państwa najlepszego w danym kryterium)×100

Jeśli dla danego kryterium „im mniej, tym lepiej”, to:

Liczba punktów państwa X = (dane dla państwa najlepszego w danym kryterium/dane dla państwa X)×100

Ostateczny wynik każdego państwa w ogólnym rankingu to suma punktów uzyskanych za wszystkie 25 kryteriów.

Kryteria i źródła

Podgrupa GOSPODARKA

1. PKB na osobę (proc. średniej unijnej) – Eurostat (2012)

2. Inflacja (proc.), rok do roku – Eurostat (II 2014)

3. Bezrobocie (proc. mieszkańców w wieku 15–74 lata pozostających bez pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia) – Eurostat (I 2014)

4. Aktywność zawodowa (pracujący jako proc. mieszkańców w wieku 20–64 lata) – Eurostat (2012)

5. Udział sektora usług w PKB (proc.) – CIA World Fact­book (2013)

6. Wydatki na badania i rozwój (proc. PKB) – Eurostat (2012)

7. Indeks wolności gospodarczej (10 wskaźników obrazujących warunki prowadzenia biznesu) – Heritage Foundation (2014)

Podgrupa PAŃSTWO

8.

Polityka 21.2014 (2959) z dnia 20.05.2014; Rynek; s. 40
Oryginalny tytuł tekstu: "Europejski Wskaźnik Rozwoju 2014"
Reklama