Koronawirus

Rozwój epidemii koronawirusa w Polsce na tle innych krajów

Stan na: 
Słupki czerwone - nowowykryte przypadki koronawirusa dziennie
Słupki szare - zgony spowodowane koronawirusem dziennie
Pogrubione linie prezentują średnie kroczące z 7 kolejnych dni

Wykresy wyskalowane proporcjonalnie do ludności kraju - przerywana linia czerwona oznacza 0.01% populacji
Przerywana linia szara oznacza dzienną ogólną liczbę zgonów w danym kraju (średnia z poprzednich lat)

Źródło: European CDC, ourworldindata.com, who.int